برای خرید بیمه مسئولیت مهندسان چه معیارهایی را درنظر بگیریم؟- حامیمو

بهترین شرکت بیمه کدام شرکت است؟

انتخاب شرکت بیمه یکی از دغدغه‌هایی است که متقاضیان دریافت خدمات بیمه‌ای با آن رو به رو هستند. با وجود اینکه بیمه‌ مرکزی‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران هر ساله اطلاعات ارزشمندی در مورد شرکت‌های بیمه در سایت خود ارائه می‌کند. اما کمتر در مورد چگونگی انتخاب بهترین شرکت بیمه صحبت شده است. در این مقاله ما قصد داریم که 2 معیار مهم برای انتخاب بهترین شرکت بیمه را به شما معرفی کنیم:

1.سطح توانگری مالی

توانگری مالی شرکت های بیمه اصلی ترین و مهم ترین نکته ای است که شما می توانید با آن بهترین شرکت بیمه را انتخاب کنید. توانگری مالی شرکت های بیمه به معنای توان مالی شرکت در انجام تعهدات مالی است. یعنی این شرکت بیمه تا چه حد توانایی سریع برآورد و پرداخت خسارت به زیان‌دیده در زمان بروز خسارت را دارد. هرچه توانگری مالی شرکت‌های بیمه بیشتر باشد قدرت آن ها در پرداخت و تأمین مطالبات مردم بیشتر است و مردم می‌توانند به آن ها اعتماد بیشتری کنند.

سطوح توانگری مالی شرکت های بیمه

توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران دارای ۵ سطح است که توسط بیمه مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. شرکت‌هایی که در سطح یک قرار دارند از نظر توانگری مالی عالی هستند و هر چه این سطح کاهش و به سمت سطح پنج برود ضعیف تر می‌شوند.

شرکت‌های سطح ۱ توانگری مالی

این شرکت‌ها در وضعیت مطلوب قرار دارند. نسبت توانگری آن‌ها برابر ۱۰۰ درصد و یا بیشتر است. این شرکت‌ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آن‌ها از توانایی خوبی برخوردارند.

شرکت‌های سطح 2 توانگری مالی

نسبت توانگری آن‌ها بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. این شرکت‌های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را تقویت کنند.

 شرکت‌های سطح 3 توانگری مالی

نسبت توانگری آن‌ها بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است. این شرکت‌ها موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای ۲ سال آتی را نیز ارائه کنند.

شرکت‌های سطح 4 توانگری مالی

نسبت توانگری آن‌ها بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. این شرکت‌ها باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارائه و تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگری خود را ارائه نمایند.

شرکت‌های سطح 5 توانگری مالی

نسبت توانگری آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری موسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت شرکت بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید.

 

نسبت توانگری مالی شرکت های بیمه در سال های 1400-1391

شرکت بیمه برای سال
1391
برای سال
1392
برای سال
1393
برای سال
1394
برای سال
1395
برای سال
1396
برای سال
1397
برای سال
1398
برای سال
1399
برای سال 1400
نسبت سطح
ایران 97 119 82 51 40 28 26 71 93 109 یک
آسیا 55 104 90 100 100 100 107 145 120 133 یک
دانا 63 111 102 111 86 94 110 121 122 120 یک
البرز 159 143 101 107 102 101 101 122 138 222 یک
معلم 35 40 101 78 76 70 77 77 78 117 یک
پارسیان 67 92 102 108 100 100 100 120 129 155 یک
ملت 272 241 204 217 232 221 266 194 279 386 یک
رازی 146 94 166 138 100 70 75 71 102 238 یک
سامان 108 114 113 132 146 121 132 115 101 269 یک
نوین 86 71 91 78 33 122 172 137 114 188 یک
پاسارگاد 251 113 105 115 118 129 122 157 219 334 یک
کارآفرین 120 130 103 100 113 110 101 117 177 262 یک
سینا 102 159 91 84 77 91 86 90 115 123 یک
دی 167 42 -74 13 71 70 73 81 208 241 یک
میهن 446 118 56 43 58 46 70 101 104 101 یک
کوثر 501 92 63 76 104 100 100 126 127 155 یک
آرمان 130 87 115 80 71 108 243 یک
ما 339 194 236 227 174 184 203 یک
سرمد 366 174 131 138 147 171 یک
تعاون 95 179 82 83 138 159 121 یک
اتکاییی ایرانیان 1284 1288 840 870 738 660 786 791 612 663 یک
حکمت صبا 7866 701 405 195 100 یک
تجارت نو 2187 916 300 150 163 یک
خاورمیانه
سطح یک 2980 2665 926 385 یک
حافظ 208 193 141 105 36 -27 71 52 72 110 یک
امید 803 492 235 108 135 118 120 106 117 123 یک
ایران معین 575 520 586 577 589 344 266 142 335 250 یک
آسماری 177 150 132 113 138 100 73 دو
اتکایی امین 1633 1509 1516 1636 1801 784 1592 1017 436 549 یک

2.نحوه پرداخت خسارت به مردم(بیمه‌گذار)

دومین معیار برای انتخاب بهترین شرکت بیمه نحوه پرداخت خسارت به مردم(بیمه‌گذار) است. در واقع ما بیمه میخریم تا در مواردی که به آن احتیاج داریم از ما به خوبی حمایت کند. حالا اگر شرکت بیمه، در موقع پرداخت خسارت، آن‌طور که انتظار داریم پرداخت نکند یا آن‌قدر روند پرداختش طولانی باشد که از گرفتن خسارت صرف‌نظر کنیم، خرید بیمه چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟

در این مقاله به بررسی سه شاخص مهم مربوط به نحوه پرداخت خسارت می پردازیم:

-سادگی و سهولت پرداخت خسارت

این شاخص از مهم‌ترین عوامل راضی‌کننده‌ی مشتریان است چون در زمان بروز خسارت بسیار مهم است که پول خسارت به موقع به دست شخص برسد تا جلوی خسارت بیشتر گرفته شود. این شاخص بر این موضوع تأکید دارد که مراکز پاسخگویی به تعداد مناسب در سطح شهر باشند و روند اداری در آن‌ها سخت‌گیرانه نباشد تا پول خسارت هرچه زودتر به دست مشتری برسد.

– رضایت از مبلغ خسارت دریافتی

شاخص بعدی که از نظر مشتریان اهمیت دارد رضایت از مبلغ خسارت دریافتی است. در واقع مبلغ پرداخت شده توسط بیمه باید کفاف حداقل‌ها را بدهد. این شاخص اطمینان خاطر مشتریان را چند برابر می کند و باعث اعتماد کامل آن‌ها به شرکت بیمه می‌شود.

رسیدگی به شکایات

این شاخص میزان سرعت پاسخ گویی و نتیجه شکایت را مدنظر قرار می‌دهد.

 

در جدول زیر این 3 شاخص را در شرکت‌های بیمه بررسی می‌کنیم تا بتوانید با چشم‌باز بهترین شرکت بیمه را انتخاب کنید.

شرکت بیمه سادگی و سهولت پرداخت خسارت رضایت از مبلغ دریافتی رسیدگی به شکایت
ایران 2 2 1
آسیا 1 3 3
البرز 15 19 15
دانا 3 4 2
معلم 4 6 4
پارسیان 5 8 10
رازی 6 5 13
کارآفرین 13 15 14
سینا 8 9 11
ملت 9 13 7
دی 10 11 6
سامان 14 18 12
نوین 11 12 8
پاسارگاد 7 14 5
میهن 12 10 9
ما 16 7 18
آرمان 19 16 17
تعاون 18 1 16
سرمد 17 17 19

 

مهندسین عزیز!

شما می‌توانید در کنار بررسی عواملی همچون:

  • دانش کارکنان شرکت بیمه
  • ارائه اطلاعات مناسب به مشتری جهت صدور بیمه‌نامه
  • کیفیت ارتباط با مشتری
  • متناسب بودن شرایط بیمه‌نامه با نیاز مشتری
  • رضایت از حق بیمه پرداختی
  • محیط فیزیکی شرکت و…

با بررسی نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه، سادگی و سهولت پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه، میزان رضایت مشتریان از مبلغ خسارت دریافتی و رسیدگی به شکایات، شرکت بیمه موردنظرتان را انتخاب کنید.

 

حامیمو، حامی مهندسین در امور بیمه، شرايط فوق‌العاده ساده‌ای براي شما مهندسین عزیز فراهم آورده است تا با استفاده از اين وب‌سایت به راحتی بهترين بیمه‌نامه با کامل‌ترین پوشش‌ها را از بين شرکت‌های مطرح بيمه كشور مقايسه و انتخاب كرده و پس از برخورداري از مشاوره حرفه‌ای رایگان، بیمه‌نامه خود را درب منزلتان تحویل بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *