بیمه مسئوليت مهندسین ناظر، طراح و محاسب

محاسبه آنلاین قیمت بیمه مسئوليت مهندسی
  • انتخاب پوشش های تکمیلی ( اختیاری):

    توجه : 1- بیمه نامه شما پروژه های سال های گذشته را نیز تحت پوشش قرار می دهد . 2- بیمه نامه شما پروژه های زمان بهره برداری و پس از صدور پایان کار را نیز تحت پوشش می دهد .
  • اطلاعات بیمه نامه یک سال گذشته