آدرس:

كرمان – شهربابك – خيابان شهيد مطهري – كوچه شماره ۱۲

کد پستی:

۷۷۵۱۶۶۶۶۷۵

تلفن:

02191035218

موبایل:

09912302044

ایمیل:

Info@hamimo.org

ساعت مراجعه حضوری و پاسخگویی ما به شما مشتریان عزیز در روزهای کاری هفته از ساعت 9 صبح تا 17:۰۰بعدازظهر مي‌باشد.