آدرس:

كرمان – شهربابك – خيابان شهيد مطهري – كوچه شماره ۱۲

کد پستی:

۷۷۵۱۶۶۶۶۷۵

تلفن :

02191035218

موبایل :

09912302044

ساعات کاری ما هفت روز هفته 9 صبح تا 17:۰۰بعدازظهر مي باشد.