آدرس:

كرمان – شهربابك – خيابان شهيد مطهري – كوچه شماره ۱۲

کد پستی:

۷۷۵۱۶۶۶۶۷۵

تلفن :

03434123878

فكس :

۰۳۴۳۴۱۱۱۵۲۸ و ۰۲۱۴۳۸۵۶۵۳۷

موبایل :

09912302044

ساعات کاری ما هفت روز هفته 9 صبح تا 18:۰۰بعدازظهر مي باشد.